Sản phẩm của Công ty CP Tân Phú Sài Gòn dùng trong hệ thống thu mua, lưu kho và phân phối Rau, Củ, Quả sạch – CoopMart