Author - Quản trị

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh cho năm 2021. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 Chương trình Đại [...]

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn 2020

Vào ngày 14 tháng 03 năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp theo mô hình mở rộng. Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty thay thế cho điều lệ ban hành ngày 06 tháng 05 năm 2017. Chi tiết xem tại đây.

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh cho năm 2020. Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thương niên hàng năm. Bộ tài liệu Đại hội Cổ đông được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Vui lòng tải về và xem chi tiết. Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 Chương trình Đại [...]

Tuyển dụng Kế Toán Tổng Hợp tại Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm giữ vững đà phát triển trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau: Chức danh : Kế toán tổng hợp Giới tính     : Nam Số lượng    : 01 (Một) nhân sự Kinh nghiệm: Từ 02 – 03 năm trở lên MÔ TẢ CÔNG VIỆC Làm việc theo sự hướng dẫn và phân công của Kế toán Trưởng Thực hiện các công việc chuyên môn của bộ phận kế toán Xuất nhập hóa [...]

Bộ Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Các tài liệu cho Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn được liệt kê và đính kèm cụ thể theo danh sách dưới đây. Quý vị vui lòng tải về và xem chi tiết: Thông báo Vv Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CP Tân Phú Sài Gòn Chương trình Đại hội Cổ đông năm 2019 – Công ty CP Tân Phú Sài Gòn Giấy đăng ký Tham dự Đại hội [...]