• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 24.5

– Xuất xứ: Ả rập Xê út

– Hãng sản xuất: Aramco

– Công dụng sản xuất: Thùng nhựa, vật liệu cách điện…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP CP245N. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP CP245N. Vui lòng tải tệp đính kèm