PP AV161 SUMITOMO

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 5.5

– Xuất xứ: Ả rập Xê út

– Hãng Sản xuất: Rabigh

– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, sọt nhựa…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP AV161 SUMITOMO. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP AV161 SUMITOMO. Vui lòng tải tệp đính kèm