• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 0.3
– Xuất xứ: Ả rập Xê út
– Hãng sản xuất: Basell
– Công dụng sản xuất: Chai nhựa, đồ chơi,…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE 5831. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE 5831. Vui lòng tải tệp đính kèm