• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 0.18

– Xuất xứ: Ả rập Xê út

– Hãng sản xuất: Saudi Polymer

– Công dụng sản xuất: Các loại túi xách, túi rác …

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE HHM TR-144. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE HHM TR-144. Vui lòng tải tệp đính kèm