• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 3.4

– Xuất xứ: Ả rập Xê út

– Hãng sản xuất: Basell

– Công dụng sản xuất: Kéo sợi, thừng, vật tư nông nghiệp…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP HP456J. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP HP456J. Vui lòng tải tệp đính kèm