• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 11

– Xuất xứ: Thái Lan

– Hãng sản xuất: Basell

– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, hộp đựng thực phẩm…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP RP348N. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP RP348N. Vui lòng tải tệp đính kèm