• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 3.5

– Xuất xứ: Singapore

– Hãng sản xuất: ExxonMobil

 

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP 3518PA. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP 3518PA. Vui lòng tải tệp đính kèm