• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 5

– Xuất xứ: Malaysia

– Hãng sản xuất: Lotte

– Công dụng sản xuất: Films, đóng gói,…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE 260GG. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE 260GG. Vui lòng tải tệp đính kèm