• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 7.5

– Xuất xứ: Thái Lan

– Hãng sản xuất: SCG

 

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE H355JA. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE H355JA. Vui lòng tải tệp đính kèm