• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 3.4

– Xuất xứ: Việt Nam

– Hãng sản xuất: BSR

– Công dụng sản xuất: Kéo sợi dệt bao, dây thừng…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP T3034. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP T3034. Vui lòng tải tệp đính kèm