PP AV161 TPC

  • Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 5

– Xuất xứ: Singapore

– Hãng Sản xuất: TPC

– Công dụng sản xuất: Hộp nhựa, ghế nhựa, sọt nhựa…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP AV161 TPC. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa PP AV161 TPC. Vui lòng tải tệp đính kèm