• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 4

– Xuất xứ: Ả rập Xê út

– Hãng sản xuất: Basell

– Công dụng sản xuất: Các loại film,…

 

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LDPE 2427K. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LDPE 2427K. Vui lòng tải tệp đính kèm