• Mô tả
  • Thông tin thêm
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 2

– Xuất xứ: Singapore

– Hãng sản xuất: Exxon Mobil

– Công dụng sản xuất: Films,…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa LLDPE 1002AY. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa LLDPE 1002AY. Vui lòng tải tệp đính kèm