• Mô tả
  • Thông số kỹ thuật
  • Bảng an toàn vật liệu

Mô tả

– Chỉ số MI: 0.04

– Xuất xứ: Thái Lan

– Hãng sản xuất: PTT

– Công dụng sản xuất: Film mỏng,…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa HDPE HD7000F. Vui lòng tải tệp đính kèm

Bảng an toàn vật liệu của hạt nhựa HDPE HD7000F. Vui lòng tải tệp đính kèm